Mer om HMS, del 2

(… fortsettelse:) “Hovedfokuset i bedriftshelsetjenesten er rettet mot tre ulike målsettinger: 1: Å opprettholde og fremme arbeidstakernes helse og arbeidsevne. 2: Forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår, for å bidra til sikkerhet og helse og 3: Utvoccupational-health2ikling av arbeidsorganisasjoner og arbeidskulturer i en retning som støtter helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og dermed også fremme et positivt sosialt klima og jevn drift, og øke produktiviteten til foretakene. Begrepet arbeidskultur skal i denne sammenheng bety en refleksjon av de grunnleggende verdisystemer vedtatt av det aktuelle foretaket. En slik kultur gjenspeiles i praksis gjennom ledelsessystemer, personalpolitikk, prinsipper for deltakelse, retningslinjer innen opplæring og kvalitetsstyring av foretaket.

Den skal også ta vare på de innen helse som kommer fra et bredt spekter av disipliner og yrker, inkludert medisin, psykologi, epidemiologi, fysioterapi og rehabilitering, ergoterapi, yrkesmedisin, ergonomi, og mange andre. Fagfolk kan gi råd om et bredt spekter av saker innen bedriftshelsetjenester. Disse inkluderer hvordan du unngår spesielle tidligere eksisterende forhold som forårsaker et problem i yrket, riktig holdning til arbeidet, hyppighet av pauser, forebyggende tiltak som kan iverksettes, og så videre.

Forskriften bør ta sikte på å fremme og vedlikeholde den høyeste grad av fysisk, psykisk og sosial velvære av arbeidere i alle yrker, forebygging blant arbeidernes pensjon forårsaket av deres arbeidsforhold, beskyttelse av arbeidstakere i deres sysselsetting fra risikoer og faktorer skadelige for helsen, plassering og vedlikehold av arbeideren i et yrkesmessig miljø tilpasset sine fysiologiske og psykologiske evner, og, for å oppsummere, til tilpasning av arbeidsfolk.

Det kreves på de fleste arbeidsplasser i Europa og USA at arbeiderne går gjennom sikkerhets- og helsekurs. Disse kursene fokuserer på sikkerhet og helse blant arbeidere og ledere, en også som en generell introduksjon og teoretisk opplæring i riktig bruk av livreddende apparater. Dette foregår dog nesten utelukkende via tester som man leser til på egenhånd.