Mer om helse, miljø og sikkerhet

HMS har å gjøre med sikkerhet, helse og velferd for mennesker som er engasjert i arbeid eller sysselsettingsområdet. Målene for sikkerhet- og helseprogrammer inkluderer å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø. HMS kan også beskytte kolleger, familiemedlemmer, arbeidsgivere, kunder og mange andre som kan bli berørt av arbeidsmiljø. Begrepet blir referert til som helse- og yrkesmessig og ikke-yrkesmessig. Det vil si at det omfatter sikkerhet for aktiviteter også utenom jobben.

Ifølge loven har arbeidsgivere en felles plikt om å vise rimelig aktsomhet for sikkerheten til sine ansatte. Vedtekter rundt loven kan bygge på dette, og kan stille tilleggsgenerelle plikter, innføre konkrete oppgaver, samt skape statlige organer2a59b5d med myndighet til å regulere arbeidslivets sikkerhetsspørsmål: detaljer om dette vil variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

I Norge har vi flere HMS-konferanser; Sikkerhetsforums årskonferanse, Offshoreleverandørenes HMS-konferanse, HMS-konferansen i Kristiansund, NTNUs Sikkerhetsdagene v/NTNU og Kristiansandkonferansen (Boring og brønn)

Som definert av Verdens helseorganisasjon (WHO): “bedriftshelsetjenesten har avtaler om alle aspekter av helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og har et sterkt fokus på primærforebygging av farer.” Arbeiderens helse har blitt definert som «en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller svakhet”. Bedriftshelsetjeneste er et tverrfaglig felt av helsetjenester som skal sørge for at en person på best mulig måte kan utøve sitt yrke, på den måten som forårsaker minst skade for deres helse. Et eksempel på studiet er å gjøre forebyggende arbeid, så skader fra eventuelle uforutsette farer, som oppstår på arbeidsplassen, kan unngås oftere og mer effektivt.

Sysselsetting og arbeidsvilkår i økonomien omfavner andre viktige faktorer, inkludert arbeidstid, lønn, politikk om fødselspermisjon, helsefremmende og fredningsbestemmelser med mer. Siden 1950 har Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Verdens helseorganisasjon (WHO) delt en felles definisjon av helse. Den revideres stadig vekk, senest i 1995. Definisjonen kan leses på neste side (…)