Mer om FDV

“Fasiliteters drift og vedlikehold” (FDV) omfatter mye innen et bredt spekter av tjenester som kreves for å sikre miljøet, og passe på at alle konstruksjoner er i stand til å utføre de funksjoner som et anlegg er designet og konstrdownloaduert for å klare. Drift og vedlikehold inkluderer typiske dag-til-dag aktiviteter som er nødvendige for at bygningen og dens systemer og utstyr kan utføre sin tiltenkte funksjon. Et anlegg kan ikke operere med maksimal effektivitet uten å bli opprettholdt.

Skal man utdanne seg innen FDV, inneholder programmet en formulert plan for opplæring, renhold, arbeidspraksis, og overvåking for å opprettholde asbestholdige materialer innen bygninger i god stand. Målet er å minimere eksponering av alle beboernes til asbestfibre. For å oppnå dette målet, må man følge en liste som ser omtrent sånn her ut:

– Opprettholde ACM i god stand

– Sikre riktig opprydding av asbestfibrer tidligere utgitt

– Hindre ytterligere utslipp av asbestfibre

– Overvåke tilstanden til AC

Denne veiledningen er ment utelukkende for å hjelpe byggmestere å velge og bruke alternativer som er aktuelle for sine bygninger. Det er ikke en erstatning for de gjeldende lover og forskrifter diskutert her, det er heller ikke en forskrift i seg selv. Lover og forskrifter kan være strengere enn føderale forskrifter. Ordet “skal” som anvendt i veiledningene over, er ment kun for å anbefale eller foreslå, og er ikke lovlige krav. Denne informasjonen er først og fremst for eiere og ledere av kontorbygg, kjøpesentre, boligblokker, sykehus og lignende anlegg som kan inneholde asbestmateriale. Det gir byggeiere, ledere, ansatte og andre viktige byggeansatte grunnleggende informasjon om hvordan å utvikle og gjennomføre programmer for å håndtere anlegg på best mulig måte.

FDV er ikke bare et vedlikeholdsspørsmål, men et økonomisk spørsmål. Det er mye å holde styr på når man driver firma, og FDV koster penger. Det er ofte en balansegang i seg selv for ledere å passe på at de bruker nok, men ikke for mye, penger på FDV.