Mer om FDV – del 2

Når det gjelder den økonomiske delen av FDV, må man utarbeide budsjetter og prognoser for forventet nivå på de aktuelle kostnadene til bygningsdriften. Man må også foreta jevnlige kontroller av oppsatte budsjetter og regnskapstall for å danne et bilde av hvorvidt måten bedriften driver sin bygningsmasse på er kostnadseffektiv. Med utgangspunkt i dette sk6.2al man foreta analyser av materialvalg, og til slutt valg av tekniske løsninger, for forhåpentligvis å senke kostnadene så mye som mulig.

Et effektivt FDV-program skal omfatte alle steder i en bygning. FDV som kan forvaltes som en del av et slikt program i bygninger, kan klassifiseres i en av følgende kategorier:

– Overflatemateriale. For eksempel dekorativ gips i tak eller brannsikringsmaterialer på konstruksjonselementer.

– Varmeisolasjonssystem. Eksempler på dette materialet: rør, kjeler, tanker og kanaler.

– Asbestholdige tak eller gulvfliser, tekstiler og andre komponenter som for eksempel asbestsementpaneler, asbest ytterkledning og taktekkingsmaterialer og elektriske og lydisolasjonsmaterialer.

Når utviklet og implementert i et bestemt anlegg, bør programmet omfatte en bestemt retning på hvordan man skal håndtere hver av disse kategoriene. Spesifiserte arbeidsrutiner og prosedyrer bør være oppsatt av opplært personell under byggingsrengjøring, vedlikehold, oppussing og generelle operasjonelle aktiviteter.

FDV-programmer kan deles inn i tre typer prosjekter:

– De som er usannsynlig å innebære noen direkte kontakt med FDV. Disse prosjektene kan innebære rutinemessig rengjøring av hyller og benkeplater eller andre overflater i en bygning.

– De som kan forårsake tilfeldig forstyrrelse av FDV.

– De som involverer relativt små forstyrrelser av FDV. Disse prosjektene er ofte i mindre skala, av kort varighet når det gjelder vedlikehold, reparasjon eller installasjonsprosjekter som omfatter aktiviteter som installasjon av nye lysarmaturer. En enkel glovebagoperasjon for å reparere et rør i et fyrrom er et annet eksempel på en tilsiktet liten skala. Større prosjekter som involverer mer komplekse prosedyrer for forsettlig fjerning av risiko, anses for eksempel asbestminkingsprosjekter. Disse krever asbestkontroll- og forebyggende prosedyrer som er utenfor rammen til et FDV-program. Bygningseiere bør konsultere og leie trente og akkrediterte asbestfagfolk for denne type arbeid.