Hvordan skal man tenke FDV?

Vanligvis opplever vann- og sanitærprosjekter sine problemer når det kommer til drift og vedlikehold, og når det gjelder aspekter ved kostnadsdekning. Hundrevis av prosjekter rundt om i verden viser hvordan den nybygde infrastrukturen forverres etter prosjektets avslutning. Derfor er det viktig å planlegge for drift og vedlikehold, med en planlagt tilbaketrekking av ekstern støtte som lokalt eierskap skaper. Dette dokumentet er ment for ledere og planleggere som er opptatt av det utfordrende problemdownloadet med hvordan å gjennomføre effektiv drift og vedlikehold i vann- og sanitærprosjekter.

Drifts- og vedlikeholdsaktiviteter som omfatter ikke bare tekniske problemer, men også ledelsesmessige, sosiale, økonomiske og institusjonelle for hold, må rettes mot eliminering eller reduksjon av de store begrensninger som hindrer oppnåelsen av bærekraft. Drift og vedlikehold er en viktig del av bærekraften, og en hyppig årsak til svikt i vannforsyning og sanitære servicetilbud i fortiden. Mange feil er ikke tekniske. De kan skyldes dårlig planlegging, mangelfull kostnadsdekning, eller utilstrekkeligheten hos sentraliserte organer.

Drift og vedlikehold har vært forsømt i det siste, eller har blitt diskutert og innført først etter et prosjekt blir gjennomført. Denne forsømmelsen, eller forsinkelsen, av å anvende riktig drift og vedlikehold har rammet troverdigheten av investeringene, funksjonen av tjenester, trivsel blant befolkningen, og utvikling av ytterligere prosjekter. Imidlertid har betydningen av FDV fått betydelig synlighet i løpet av de siste årene, og det ser ut til at beslutningstakere og prosjektdesignere nå er mer bevisste på direkte koblinger mellom det å forbedrede FDV i praksis og bærekraft av vannforsyning og sanitærtjenester. Det er også større erkjennelse av behovet for å nærme seg disse prosjektene på en helhetlig måte. Husholdninger og medlemmer av samfunnet trenger å bli informerte om det systemet som har blitt satt på plass for en forsvarlig drift. Når nye brukergrensesnitt eller tilnærminger har blitt innført, slik som et nytt system for kompostering av kjøkkenavfall, må sluttbrukerne være skikkelig opplært for å sikre at de opererer systemene riktig.