Hva lærer man når man skal jobbe med FDV?

Det er viktig å forstå de aktivitetene som skal foregå på anlegget, og dermed matche hver gruppe av anleggets aktiviteter til riktig prinsippområde innenfocomputer-documentation-business-meetingr anleggsdriften

Som nevnt tidligere er analyse (og da forebyggende arbeid) like viktig som det praktiske og erfaringsmessige. Man lærer tidlig å finne eksempler på situasjoner der manglende vedlikehold fører, eller kan føre, til driftsavbrudd. Dermed lærer man forebyggende vedlikeholdsteknikker som brukes til å forutse driftsforstyrrelser. En annen viktig faktor er å lære å identifisere anleggets utgifter, drifts- og vedlikeholdskostnader og kapitalkostnader, og beregne levetiden for budsjettplanleggingsformål

Andre eksempler på hva som er viktig i FDV-arbeid, er:

– Identifisere områder utvendig til en bygning som bør være en del av en bygningsstedets vedlikeholdsplan.

– Identifisere design, installasjon og vedlikeholdskrav til et taktekkingssystem.

– Beskrive hva som må vedlikeholdes for å maksimere mulighetene.

– Beskrive måter for å opprettholde et anleggs elektriske system.

– Forstå strategier som hjelper med å adresse systemproblemer.

– Forstå hvordan man skal vedlikeholde brannsystemer.

– Identifisere hvilke aktiviteter som vil bidra til å opprettholde telekommunikasjonsutstyr og programvare.

– Beskrive hvordan å håndheve riktig bruk av heiser og rulletrapper.

– Forstå hvordan et anlegg kan begrense kravene til elektrisk energi.

– Identifisere fordelene ved å bruke Integrated Workplace Management Systems i et anlegg og hva man bør vurdere før man kjøper IWMS-applikasjoner.

– Beskrive trinnene som brukes i risikovurderingsprosessen for helse og sikkerhet på byggeplasser, og blant beboere.

– Identifisere måter å bygge beboerne kan motta brann- og sikkerhetsopplæring.

– Identifisere lederrollen anbefalt for et anleggs beredskapsteam.

– Forstå hva som skal inkluderes i en beredskapsplan for en anleggsrelatert nødsituasjon.

– Identifisere potensielle farer som krever personlig verneutstyr.

– Identifisere utstyr som brukes til å beskytte menneskekroppen i farlige situasjoner.

– Forstå den nyeste standarden som brukes til å formidle informasjon om farlige materialer til beboerne og arbeidere.

– Forstå og identifisere hvor det kan være nødvendig med strøm- og fareskilt.

– Identifisere de viktigste formålene med å bruke byggeforskrifter under bygging.