Nyttige iPhone apps for eiendomsforvaltere, slik får du flere kunder

Nyttige iPhone apps for eiendomsforvaltere, slik får du flere kunder

Som en vellykket eiendomsforvalter vet vi at du har en travel hverdag. For å lykkes i jobben er det viktig at du ligger i forkant av den teknologiske utviklingen. Flere apper er derfor utviklet til iPhone som gjør det lettere for deg å navigere i den store jungelen som finnes […]

Drift og vedlikehold i praksis

Drift og vedlikehold i praksis

Driften og vedlikeholdet av et anlegg står sentralt i sin bærekraft og må gis en nøye vurdering når man lager designet for bygget. Noen drifts- og vedlikeholdsproblemer er stedsspesifikke, men urbane og rurale prosjekter skiller seg fundamentalt i kompleksiteten av teknologiene som er involvert. I urbane situasjoner, der forsyningssystemer generelt […]

Hvordan skal man tenke FDV?

Hvordan skal man tenke FDV?

Vanligvis opplever vann- og sanitærprosjekter sine problemer når det kommer til drift og vedlikehold, og når det gjelder aspekter ved kostnadsdekning. Hundrevis av prosjekter rundt om i verden viser hvordan den nybygde infrastrukturen forverres etter prosjektets avslutning. Derfor er det viktig å planlegge for drift og vedlikehold, med en planlagt […]

Hva lærer man når man skal jobbe med FDV?

Hva lærer man når man skal jobbe med FDV?

Det er viktig å forstå de aktivitetene som skal foregå på anlegget, og dermed matche hver gruppe av anleggets aktiviteter til riktig prinsippområde innenfor anleggsdriften Som nevnt tidligere er analyse (og da forebyggende arbeid) like viktig som det praktiske og erfaringsmessige. Man lærer tidlig å finne eksempler på situasjoner der […]

Mer om FDV – del 2

Mer om FDV – del 2

Når det gjelder den økonomiske delen av FDV, må man utarbeide budsjetter og prognoser for forventet nivå på de aktuelle kostnadene til bygningsdriften. Man må også foreta jevnlige kontroller av oppsatte budsjetter og regnskapstall for å danne et bilde av hvorvidt måten bedriften driver sin bygningsmasse på er kostnadseffektiv. Med […]

Mer om FDV

Mer om FDV

“Fasiliteters drift og vedlikehold” (FDV) omfatter mye innen et bredt spekter av tjenester som kreves for å sikre miljøet, og passe på at alle konstruksjoner er i stand til å utføre de funksjoner som et anlegg er designet og konstruert for å klare. Drift og vedlikehold inkluderer typiske dag-til-dag aktiviteter […]

HMS sin historie i verden

HMS sin historie i verden

Forskningen og reguleringen av sikkerhet og helse er et relativt nytt fenomen. Da arbeiderbevegelsen oppsto som svar på arbeiderens bekymringer i kjølvannet av den industrielle revolusjon, inngikk arbeidstakerens eventuelle dårlige helse som et arbeidsrelatert problem. I Storbritannia, oppsto fabrikken Acts, på begynnelsen av det forrige århundret (fra 1802 og utover), […]

Mer om HMS, del 2

Mer om HMS, del 2

(… fortsettelse:) “Hovedfokuset i bedriftshelsetjenesten er rettet mot tre ulike målsettinger: 1: Å opprettholde og fremme arbeidstakernes helse og arbeidsevne. 2: Forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår, for å bidra til sikkerhet og helse og 3: Utvikling av arbeidsorganisasjoner og arbeidskulturer i en retning som støtter helse og sikkerhet på arbeidsplassen, […]

Mer om helse, miljø og sikkerhet

Mer om helse, miljø og sikkerhet

HMS har å gjøre med sikkerhet, helse og velferd for mennesker som er engasjert i arbeid eller sysselsettingsområdet. Målene for sikkerhet- og helseprogrammer inkluderer å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø. HMS kan også beskytte kolleger, familiemedlemmer, arbeidsgivere, kunder og mange andre som kan bli berørt av arbeidsmiljø. Begrepet blir […]